Inspiratiebijeenkomst SamenWel

Inspiratiebijeenkomst SamenWel, 13 november 2017.

In samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland, Ziekenhuis Rivierenland en de GGD Zuid is 13 november een inspiratiebijeenkomst geweest, waarbij de nadruk lag: hoe communiceren wij met de laaggeletterden van onze regio.

SamenWel is een laagdrempelig, lokaal, online platform, waarbij aandacht besteed wordt aan gezond eten, bewegen en ontspanning in Rivierenland. Via leuke filmpjes wordt geprobeerd mensen te  bewegen deel te nemen aan sociale activiteiten op dit gebied. In de filmpjes wordt uitgegaan van:

–        De kracht van positieve emoties

–        Sociale bewijskracht, kracht van het samendoen,

–        Eigen effectiviteit, o.a. door samen bewegen

–        Het effect van sociale steun, o.a. sporten, eettafel

Op de website:  https://samenwel.nl zijn de filmpjes te vinden en is zichtbaar wat er in de verschillende dorpen te doen is.

‘Bij het bereiken van doelgroepen gaan wij teveel uit van ons eigen perspectief. Onbereikbare groepen bestaan niet. Onze manier van communiceren met laaggeletterden is niet toereikend.  Wij moeten dus reflecteren op onze eigen rol. Hoe kunnen we de laaggeletterden uitnodigen hun eigen verhaal te vertellen. Bij laaggeletterden zijn we bang om te populariseren bij het verstrekken van informatie. Dat moeten we loslaten, we moeten uit onze eigen comfortzone stappen’ (Prof.Dr. Martine Bouwman)

Geschreven door Mieke Domensino (bestuurslid Wmo-Adviesraad)