HTML tutorial

Besluit tot instelling

B&W besluit tot instelling
De Gemeenteraad van West Maas en Waal maakte in haar vergadering van 14 september 2006 de politieke keuze voor de oprichting van een brede Wmo-Adviesraad.
Het betreffende besluit tot instelling kunt u hier lezen.

Bij besluit van 19 juni 2007 werd door Burgemeester en Wethouders tot de oprichting van een Wmo-Adviesraad besloten. Dit besluit kunt u hier lezen.

Tot slot stelde B&W op 9 december 2008 na overleg met de Wmo-Adviesraad de Regeling Wmo-Adviesraad West Maas en Waal vast. Deze regeling vormt de basis van het functioneren van de Wmo-Adviesraad. In deze regeling komt de onafhankelijkheid van de Wmo-Adviesraad duidelijk tot uitdrukking. Voor de volledige tekst van de regeling klik hier.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen op dit moment.