Enquête over mantelzorg.

Mantelzorg West Maas en Waal

Enquête voor mantelzorgers binnen de gemeente West Maas en Waal
Deze enquête is opgesteld door de Wmo-adviesraad.

De uitkomsten van deze enquête zullen wij gebruiken om de gemeente te adviseren over mantelzorgbeleid.
De uitkomsten zullen gedeeld worden met de mantelzorgsteunpunten. Zij kunnen de resultaten gebruiken om hun aanbod beter op de vraag af te stemmen.

De uitkomsten van de enquête zullen worden gepubliceerd op de site van de Wmo-adviesraad West Maas en Waal (www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl).

Wat verstaan we onder Mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De enquête kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober 2016 digitaal worden ingevuld.
Als u op onderstaande link drukt komt u automatisch bij de enquête.
nl.surveymonkey.com/r/JLGKRCZ

Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van de enquête.