Hoe bereiken we onze achterban?

Op 25 mei 2018 heeft de Koepeladviesraden Sociaal Domein een inspiratiebijeenkomst georganiseerd, waarbij workshops gevolgd konden worden, zoals:
– Interactief adviseren met en door jeugd
– Het bereiken van je achterban.

De workshop: Het bereiken van je achterban, werd gevolgd door ongeveer 50 leden van landelijke adviesraden Sociaal Domein

De algemene tendens van de informatie die naar voren kwam in de workshop was:
– Vertrouwen/wantrouwen naar de gemeente is herkenbaar
– Werving nieuwe leden is moeizaam
– Wmo adviesraad denkt mee met het gemeentebeleid, maar de burgers worden door de gemeente niet betrokken
– Integraal denken is uitgangspunt, maar hoe blijft de burger centraal staan?
– Hoe kan de bekendheid van de adviesraad worden vergroot

In een inleiding door Rene de Haan en Aphra van de Berg over Deep Democratie, waarin de valkuilen in de communicatie met o.a. de gemeente voor het voetlicht werden gebracht en hoe daarmee om te gaan, werden de workshopleden uitgenodigd te reageren op stellingen.
Onderstaand een verkorte weergave van de reacties:
– Voorkom wij-zij cultuur, maar ook chaos door rol onduidelijkheid
– Kies nooit voor een gepolariseerde samenwerkingsrelatie. Ga op zoek, hoe te komen tot een effectieve samenwerking
– Probeer als adviesraad leidend te worden en niet volgend naar de gemeente. Dus eigen rol groter maken
– Voer geen oorlog met de gemeente, maar zoek verbindingen.
– Laat de afvaardiging in de adviesraad een afspiegeling van de gemeente zijn. Een plaatselijk afgevaardigde legt contacten in het woonplaats bij gebruikers van de Wmo en Jeugdwet, bij inwoners en bij verenigingen, jeugdclubs, scholen, woningstichting, welzijnswerker e.a.

De afgevaardigde haalt de behoefte, ideeën op die leven t.a.v. het gemeentelijk beleid.
-Leg contacten, kom in gesprek met politici en raad deze aan zelf al gemeenteraadslid in contact te komen met inwoners.

Mieke Domensino