In memoriam Piet Rutten

Piet Rutten

Piet Rutten
+ 13 januari 2014

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat ons zeer gewaardeerde  lid Piet Rutten helaas is overleden. Piet is sinds de oprichting in 2007 lid van de Wmoadviesraad geweest. Hij was een van de weinige die altijd aanwezig was bij vergaderingen en bijeenkomsten van de Wmoadviesraad. Het laatste half jaar ging zijn gezondheid hem parten spelen. Op 1 januari 2014 trad hij terug als lid van onze raad. Wij zullen Piet blijven herinneren als een warme, maatschappelijk betrokken man.

Wij wensen zijn vrouw Jo en de rest van de familie veel sterkte toe met dit verlies.

namens de Wmoadviesraad West Maas en Waal

Onno Siegers 

voorzitter