HTML tutorial

Links

Nuttige links als u op zoek bent naar:

Informatie van de overheid

www.westmaasenwaal.nl – gemeentesite waar u meer informatie kunt vinden over WMo zaken en andere gemeentenieuws.
www.mijnwestmaasenwaal2030.nl  Hoe ziet leven in West Maas en Waal er in 2030 uit? Hoe kunnen bewoners en gemeente samen naar een gewenste
toekomst werken? De gemeente West Maas en Waal wil dit in een visie vastleggen. Geef ook uw mening,
www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl – VraagWijzer West Maas en Waal hoort tot de gemeentelijke organisatie van de gemeente West Maas en Waal.
Tot 1 januari 2007 heette dit Lokaal Zorgloket.
www.vng.nl – Vereniging Nederlandse Gemeenten.
www.mee.nl – Biedt informatie, advies of ondersteuning.
www.ggd-nijmegen.nl – Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
www.zorgwijzer.nl –  Speciale WMO-pagina van Zorgwijzer met informatie over de WMO en de wijzigingen die zijn doorgevoerd
www.zorgwijzer.nl/faq/wmo – Kennisdossier over de WMO (taken van de gemeente, wijzigingen, en aanvraagprocedure)
www.regelhulp.nl webloket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

 

Handige links:

www.zorgbelanggelderland.nl – behartigt belangen voor iedere Gelderse burger met een zorgvraag.
www.pgb.nl – uitgebreide informatie over alles wat met het persoonsgebonden budget te maken heeft.
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl –  Digitaal Contactpunt voor Mantelzorgers in Nederland.
www.maaswaalweb.nl – Webkrant voor Maas en Waal
www.ciz.nl – Centrum Indicatie Zorg  ,het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg
www.voormekaar.org – Stichting voor Mekaar
http://www.seniorenleeuwen.nl/ Seniorenvereniging 50+
www.allestoegankelijk.nl Overal kunnen komen, alles kunnen doen, ontdek de winst van toegankelijkheid.
www.koepelwmoraden.nl Website voor lokale Wmo-raden, ontwikkeld door de landelijke Koepel van Wmo-raden.
www.jongemantelzorgers.nl Ben jij een jonge mantelzorger? en wat dan? Veel info voor jonge mantelzorgers.
www.mezzo.nl Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Vindt u dat uw link hier ook thuis hoort?  E-mail ons dan!   info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl

 

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen op dit moment.