HTML tutorial

Over ons

Wmo-adviesraad West Maas en Waal

De Wmo-adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het brede veld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo-adviesraad heeft een onafhankelijke positie, zowel ten opzicht van gemeente, aanbieders als cliënten. De Wmo-adviesraad is geen belangenbehartiger maar probeert de ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners van de gemeente in de adviezen te vertalen.

De Wmo-Adviesraad functioneert op basis van het college besluit d.d. 19 juni 2007 en de Regeling Wmo-Adviesraad West Maas en Waal d.d. 9 december 2008. De Wmo-adviesraad is op 13 september 2007 officieel geïnstalleerd

Visie
Wij, maatschappelijk betrokken inwoners van West Maas en Waal, brengen als vrijwilliger gevraagd of ongevraagd advies uit over het welzijnsbeleid van onze gemeente. Wij baseren ons advies op de prestatie-indicatoren van de WMO en doen dit op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak.

Wij vormen onze mening, op basis van individuele kennis en contacten met vertegenwoordigers van de achterban onder het motto:

” Sterk als solist, sterker in de combinatie.”

Missie

“Eén voor allen, allen voor één”, de maatschappij zijn WIJ.