Vacature leden Wmo-adviesraad West Maas en Waal.

De Stichting Wmo-adviesraad West Maas en Waal i.o. is
op zoek naar jou!
De Stichting Wmo-adviesraad West Maas en Waal i.o. is een adviesorgaan,
bestaande uit vrijwilligers, die gevraagd en ongevraagd advies
geeft aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies
gaat over onderwerpen die vallen onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo): wonen, zorg, welzijn én de Jeugdwet.

Klik hier voor de volledige vacature.