Wij zoeken uw nieuws, tips of WMO vragen !

De Wmo-Adviesraad tracht actief en op vele fronten, informatie te verzamelen, het is onmogelijk alles te blijven volgen en up to date te houden. Daarom vragen wij U: Hebt u iets te melden, meldt dat dan.

  •  Heeft u vragen of suggesties
  • Heeft u ervaringen met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Heeft u informatie die voor ons mogelijk belangrijk is
  • Wilt u een probleem aangeven.
  • Wilt u ons helpen en (onder)steunen
  • Wilt u mee denken of meepraten

Neem dan contact met ons op via info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl

Burgerparticipatie is voor ons allemaal !

Ieder contact is waardevol, Ieder contact is leerzaam

Wij zien uit naar uw bijdrage.